Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2018

In de laatste 4 maanden van 2018 verbleef de voorzitter op persoonlijke titel in Las Lomas, u leest een persoonlijke impressie hiervan. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn we al volop bezig met Sinterklaas en Kerst. Ook in Peru wordt druk gewerkt aan de Kerst. Het is een traditie om dan de kinderen van de privéschool van Voices4Peru een mooie Kerstviering te verzorgen. Er worden uiteraard cadeaus gegeven en er is feest.

feest

De jongeren die al lang van school zijn, hebben er goede herinneringen aan: in een van de kunstlessen was “kerst ” hèt onderwerp en kreeg ik hele verhalen over hun Kerst.

Kerst in Peru wordt op een dag gevierd, vooraf gegaan door Kerstavond. Vaak met families en lekker eten om 24.00u en vervolgens gezellig samenzijn met familie en vrienden, cadeaus, spelletjes en feest, aldus een van de medewerkers van Voices4Peru. Voor cadeaus is er binnen de families van Las Lomas vaak geen geld, vandaar dat Voices4Peru zich daarvoor inzet. Er wordt gedacht aan nuttige zaken, zoals een warme trui, schoenen; maar ook speelgoed. Donateurs maken dit feest mogelijk Persoonlijk heb ik niets met Kerstcadeautjes. Voor mij ligt de waarde van Kerst in het vieren van de komst van Jezus op aarde, geboren in een stal en later voor ons gestorven opdat wij eeuwig leven zullen hebben…… Als u dit leest hebben we het Kerstfeest al enkele maanden achter ons liggen. Mijn wens is dat u een gezegende Kerst heeft gehad.

8888888888888888888888

Terugblik

We zijn inmiddels een stichting sinds een klein jaar. De tijd is omgevlogen en we hebben ons in eerste instantie gericht op het aanvragen van de ANBI-status. Helaas is ons verzoek afgewezen, omdat wij een steunstichting zijn van Voices4Peru en deze buitenlandse stichting is niet geregistreerd bij de Belastingdienst. Verder zijn we hard aan het werk om 150 donateurs te vinden die maandelijks 10 Euro storten op de rekening van onze stichting. In het afgelopen jaar hebben we inkomsten verkregen door middel van het meewerken aan zendingsdagen op een middelbare school, het geven van een workshop over schilderen met aquarel, acties, collectes, donaties en een sponsorloop door Cindy Aardsen.

Cindy Aardsen

Zij heeft enkele jaren geleden een reis in Zuid Amerika gecombineerd met een weekje het werk van V4P mee te maken. En niet te vergeten, de Zondagavondgespreksgroep van De Hofstad te Apeldoorn heeft met haar oliebollenactie ten behoeve van Voices4Peru Nederland een behoorlijke bijdrage geleverd. Helaas heeft onze secretaris besloten, om een reden die geen relatie heeft met onze stichting, te stoppen met deze functie. Hierdoor zijn we dus ook op zoek naar een nieuwe secretaris. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich melden via onze website www.voices4perunederland.nl of via ons e-mailadres

8888888888888888888888

Hoe zien we de toekomst….

De komende tijd zullen we verder gaan met onze zoektocht naar een nieuwe secretaris en naar donateurs; we zullen een veiling organiseren van kunstwerken gemaakt door Apeldoornse kunstenaars, gebaseerd op tekeningen, die gemaakt zijn tijdens kunstlessen en we vragen opnieuw collectes aan, doen presentaties, geven aquarel workshops en werken mee aan de Waterloopleinmarkt van de Bronkerk in Ugchelen, Apeldoorn…. Nog even een vraagje aan u lezers: bent u lid van een Rotaryclub, of heeft u connecties met een Rotaryclub? We doen graag een presentatie …

Lees hier onze financiële verantwoording 2018 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.