Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2019

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2019

Opnieuw is een jaar voorbijgegaan. Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie trouwe bijdragen; deze maken mogelijk dat het werk in Las Lomas, Ventanilla, Peru verder gaat.

Onze voorzitter, Hetty Wolters, was eind 2019 als privé persoon in Lima. Zij is onder de indruk van de inzet van het Peruaanse team. Het team zet zich met enthousiasme in voor de gemarginaliseerde bevolking van Las Lomas. Dit ondanks de afwezigheid van Daniel Klopp die wegens gezondheidsredenen niet in staat is Las Lomas te bezoeken, maar op een afstand de vinger aan de pols houdt. Een van de medewerkers (uit Peru) vertelde zelfs dat hij, toen hij in aanraking kwam met het werk van Voices4Peru en Lomas bezocht, verliefd werd op Las Lomas; sinds jaren zet hij zich nu dag en nacht in voor de bewoners…..

De situatie rond de gezondheid van Daniel was zorgelijk. Hij heeft opnieuw een ontsteking in zijn been. Dat heeft een gat in zijn been veroorzaakt en de infectie heeft zich inmiddels verspreid naar – opnieuw – zijn hand. Artsen en verplegers verzorgen hem thuis. Nu, begin 2020, lijkt zijn situatie zich aanzienlijk te verbeteren. Er wordt al weer gedacht aan een bezoek aan de V.S. voor fondsenwerving en familiebezoek.

We zijn blij iemand in Apeldoorn gevonden te hebben om onze website bij te houden, nl. Marcel de Poel.

Onze website was niet meer up to date. We kunnen nu meer recente informatie plaatsen, zo ook onze nieuwsbrieven. Die zullen te vinden zijn onder de link ‘update V4P Nederland’.

Dankbaar zijn we voor de in 2019 ontvangen mooie opbrengst van een oliebollenactie. Deze werd in december 2018 gehouden door de Zondag Avond Gespreksgroep (ZAG) van De Hofstad. We konden een gedeelte van de verkoopdag in het fietsenhok van De Hofstad aanwezig zijn bij de mensen van de ZAG  en konden zien, dat er grote belangstelling was voor het vele werk dat deze mensen hebben verricht. Er werd een doorlopende video getoond van Las Lomas, zodat mensen konden zien waar de opbrengst van de actie aan besteed werd.

Ook de Bronkerk in Ugchgelen heeft ons een mooie gift gegeven in de vorm van een legaat.

De Hofkids, kinderclub van De Hofstad, heeft kleurpotloden en kleine cadeautjes gegeven om uit te delen aan de kinderen van Las Lomas, die schilderslessen bezochten.

Heel mooi was ook de actie van de laatste “kom in mijn tuin” van De Hofstad in de zomer van 2019. Hierbij werd gecollecteerd voor het werk van onze stichting. Zie foto gemaakt door Jan Cees Wouters.

Verder zijn we erg blij met de appel- en perenactie van Bastiaan en Antje dit jaar, die van uitstekende kwaliteit was. Helemaal geweldig natuurlijk dat de winst van deze actie ten goede kwam aan Voices4Peru Nederland. Dus Bastiaan en Antje: heel erg bedankt!

Ook is een workshop aquarelleren gegeven in de Hofstad ten bate van onze stichting

Voor het jaar 2020 staan al de nodige afspraken voor presentaties en acties opgeschreven in de agenda.

We laten ansichten maken van de werken, gemaakt door enkele bewoners van Las Lomas tijdens de schilderlessen. De verkoopopbrengst hiervan komt ten gunste van onze stichting.

We hopen meerdere acties te houden om meer inkomsten te genereren.

Verder gaan we werken aan het uitbreiden van ons netwerk.

We zullen meerdere avonden organiseren om mensen enthousiast te maken over het werk in Peru.

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2019 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.