Home

De stichting Voices4Peru Nederland is begaan met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Zij moeten zich op straat vermaken of zich bij een criminele bende aansluiten, met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.

Een plaatselijke organisatie (Stichting Voices4Peru) beijvert zich een alternatief te bieden. Deze organisatie is in 2000 opgericht door Daniël M. Klopp* om aandacht te vragen en op te komen voor de onderdrukte en gemarginaliseerde individuen en gemeenschappen in Peru. In een voor jongeren van 3, 4 en 5 jaar opgerichte privéschool wordt onderwijs geboden. Hierdoor krijgen deze de mogelijkheid zich uit uitzichtloze situaties op te werken. Verder biedt de organisatie activiteiten voor jongeren van alle leeftijden op tijden dat de school gesloten is. De organisatie heeft bovendien een voetbalclub (met inmiddels 3 divisies) opgericht. Uit recent onderzoek is gebleken dat de criminaliteit onder de clubjongeren daalt.

De Stichting Voices4Peru Nederland heeft ten doel het bijeen brengen van gelden ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Voices4Peru; bovendien het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee – in de ruimste zin – verband houden.

Ter realisering van een en ander geeft en onderhoudt de Stichting bekendheid van haar bestaan via haar website www.voices4perunederland.nl , kerkelijke contacten, donateurs, facebook V4P Nederland, presentaties op goede-doelen-markten, acties, nieuwsbrieven, flyers enz..

Onze Stichting legt minimaal eenmaal per jaar via deze website verantwoording af van de verrichte activiteiten. Behalve een woordelijk verslag gaat deze verantwoording gepaard met een financieel overzicht waarin de exploitatiegegevens en de vermogenspositie per 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar zijn opgenomen

*Daniël overleed op 10 augustus 2022. Hij mocht slechts 44 jaar worden. De stichting Voices4Peru verloor in hem haar stuwende kracht.

Bestuur

Het bestuur van Voices4Peru Nederland bestaat uit:
Voorzitter: Hetty Wolters – Schaap
Secretaris: (Vacature)
Penningmeester: Arie Kloosdijk

Hetty

Hettie Wolters-Schaap

Ik hoorde voor het eerst over het werk van Voices4Peru toen de oprichter op een christelijke conferentie vertelde over het werk en het doel van de organisatie. Al gauw werd ik voorbidster van de organisatie en ook op de gebedsgroep van de kerk werd deze organisatie een vast gebedspunt. Door zo intens in gebed te zijn, maakt me erg betrokken en geïnteresseerd en geeft me de passie om me daar en hier voor deze missie in te zetten.

 Arie

Arie Kloosdijk

Ik kwam in contact met Hetty en raakte onder de indruk van haar inzet. Een inzet die stoelt op het begaan zijn met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Ik ervaar het als een roeping mij als bestuurslid mede in te zetten voor het verlichten van die leefomstandigheden, zoals dat elders in onze website is weergegeven.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Foto’s project

Impressie foto’s van activiteiten en omgeving van Voices4Peru

Support

We hopen dat u door persoonlijk contact met ons of via de website of Facebook, enthousiast bent geworden voor het werk van onze stichting.

U kunt dit steunen door te bidden voor de gebedspunten die we doorgeven. Ook zou het fantastisch zijn wanneer u andere mensen wilt vertellen over ons werk en hun wilt wijzen op deze website.

Natuurlijk kun u ons ook financieel steunen door een (periodieke) gift over te maken en zo onze droom waarmaken.

Onze bankrekening (IBAN):
NL94 TRIO 0338 6991 63
ten name van Stichting Voices4Peru Nederland

Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2022

Onze activiteiten bestonden tot in het najaar van 2022 voornamelijk uit kontakten via internet met de mensen in Las Lomas, Ventanilla, mede als uitloper van de corona-periode.

Onze voorzitter (Hetty) kon na enkele jaren weer een privé-bezoek brengen aan Las Lomas. Groot was dan ook de blijdschap, van beide kanten, dat zij na enkele jaren gedwongen thuis te blijven, weer de mogelijkheid had om mensen te spreken over de toekomst van de stichting daar, na het overlijden van Daniel Klopp. Het enthousiasme daar is groot en de wil om door te gaan ook. De voorganger van de jeugdkerk, altijd sterk betrokken bij het werk van Voices4Peru, zet zich, zoals hij zelf zegt, in om door te gaan.

De dankbaarheid van de schoolmedewerkers voor onze financiële bijdragen aan de privé-school van de stichting is groot. Hetty is dan ook verschillende keren uitgenodigd op school, in het bijzonder voor de viering van het 9-jarig bestaan. Wat een feest en wat een inzet van de medewerkers! Ook werd zij uitgenodigd voor een ontbijtje en een etentje thuis bij de directeur. Tijdens het ontbijt vertelde Letty (onderwijzeres) over de geschiedenis en de beginjaren van de school. Hierbij werden ook foto’s getoond. Bij het etentje vertelde de directeur dat het een hele moeilijke periode is geweest tijdens de pandemie; er kwamen nauwelijks aanvullende financiën binnen. In mei is het schooljaar begonnen en er zijn via mond-tot-mond reclame veel nieuwe aanmeldingen voor een plekje op de school. De school staat goed bekend. Er is nu zelfs ruimtegebrek. De klassen zijn overvol en er wordt al stilletjes gedacht aan uitbreiding van de school met een tweede verdieping.

In een gesprek met een jeugdwerker en voormalige medewerker van de Peruaanse stichting werd de teleurstelling over het ontbreken van een kerstviering voor de kinderen in Las Lomas uitgesproken. Deze kerstviering was een vaste activiteit voor de kinderen van Voices4Peru, maar de laatste jaren werd er niets georganiseerd wegens de ontbrekende financiën. Dank zij de financiering door de kringloopwinkel van De Hofstad in Apeldoorn hebben meer dan 200 (!!) kinderen in Las Lomas toch weer een kerstfeest gehad. Het was nog even spannend of het feest ook door kon gaan omdat de noodtoestand in Peru, wegens onlusten, was afgekondigd. Maar gelukkig was het rustig in dit deel van Lima.

In onze home-pagina kunt u lezen over de voetbalactiviteiten van Voices4Peru. Het eerst elftal (Club Dane) heeft zich helaas niet kunnen plaatsen in de league op nationaal niveau. Ondanks de teleurstelling hierover gaan de trainingen en wedstrijden gewoon door. Hetty heeft de trainingen meerdere keren bijgewoond.

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2022 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.

Wij gebruiken Cookies om uw surfplezier op onze website te vergroten.