Home

De stichting Voices4Peru Nederland is begaan met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Zij moeten zich op straat vermaken of zich bij een criminele bende aansluiten, met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.

Een plaatselijke organisatie (Stichting Voices4Peru) beijvert zich een alternatief te bieden. Deze organisatie is in 2000 opgericht door Daniël M. Klopp* om aandacht te vragen en op te komen voor de onderdrukte en gemarginaliseerde individuen en gemeenschappen in Peru. In een voor jongeren van 3, 4 en 5 jaar opgerichte privéschool wordt onderwijs geboden. Hierdoor krijgen deze de mogelijkheid zich uit uitzichtloze situaties op te werken. Verder biedt de organisatie activiteiten voor jongeren van alle leeftijden op tijden dat de school gesloten is. De organisatie heeft bovendien een voetbalclub (met inmiddels 3 divisies) opgericht. Uit recent onderzoek is gebleken dat de criminaliteit onder de clubjongeren daalt.

De Stichting Voices4Peru Nederland heeft ten doel het bijeen brengen van gelden ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Voices4Peru; bovendien het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee – in de ruimste zin – verband houden.

Ter realisering van een en ander geeft en onderhoudt de Stichting bekendheid van haar bestaan via haar website www.voices4perunederland.nl , kerkelijke contacten, donateurs, facebook V4P Nederland, presentaties op goede-doelen-markten, acties, nieuwsbrieven, flyers enz..

Onze Stichting legt minimaal eenmaal per jaar via deze website verantwoording af van de verrichte activiteiten. Behalve een woordelijk verslag gaat deze verantwoording gepaard met een financieel overzicht waarin de exploitatiegegevens en de vermogenspositie per 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar zijn opgenomen

*Daniël overleed op 10 augustus 2022. Hij mocht slechts 44 jaar worden. De stichting Voices4Peru verloor in hem haar stuwende kracht.

Bestuur

Het bestuur van Voices4Peru Nederland bestaat uit:
Voorzitter: Hetty Wolters – Schaap
Secretaris: (Vacature)
Penningmeester: Arie Kloosdijk

Hetty

Hettie Wolters-Schaap

Ik hoorde voor het eerst over het werk van Voices4Peru toen de oprichter op een christelijke conferentie vertelde over het werk en het doel van de organisatie. Al gauw werd ik voorbidster van de organisatie en ook op de gebedsgroep van de kerk werd deze organisatie een vast gebedspunt. Door zo intens in gebed te zijn, maakt me erg betrokken en geïnteresseerd en geeft me de passie om me daar en hier voor deze missie in te zetten.

 Arie

Arie Kloosdijk

Ik kwam in contact met Hetty en raakte onder de indruk van haar inzet. Een inzet die stoelt op het begaan zijn met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Ik ervaar het als een roeping mij als bestuurslid mede in te zetten voor het verlichten van die leefomstandigheden, zoals dat elders in onze website is weergegeven.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Foto’s project

Impressie foto’s van activiteiten en omgeving van Voices4Peru

Support

We hopen dat u door persoonlijk contact met ons of via de website of Facebook, enthousiast bent geworden voor het werk van onze stichting.

U kunt dit steunen door te bidden voor de gebedspunten die we doorgeven. Ook zou het fantastisch zijn wanneer u andere mensen wilt vertellen over ons werk en hun wilt wijzen op deze website.

Natuurlijk kun u ons ook financieel steunen door een (periodieke) gift over te maken en zo onze droom waarmaken.

Onze bankrekening (IBAN):
NL94 TRIO 0338 6991 63
ten name van Stichting Voices4Peru Nederland

Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2021

Het is opnieuw een moeizaam jaar geweest vanwege de corona-crisis. U snapt dat er voor ons weinig mogelijkheden zijn geweest om het werk in Peru fysiek bekend te maken. Maar we blijven vol goede moed doorgaan met het steunen van het werk van Voices4Peru (verder: V4P). Gelukkig konden we dankzij uw donaties onze steun aan de privéschool in Lomas voortzetten.

* Enorm blij waren we met een geweldige gift van de kringloopwinkel De Hofstad in de vorm van een cheque.

* We waren in staat om de school extra te steunen voor de kerst. Hierdoor kregen de scholiertjes chocolade bij het kadootje; er was grote dankbaarheid bij het onderwijzend personeel. Ook kregen de medewerkers een bonus voor de kerst (deze bonus is wettelijk verplicht).

* Vanaf januari konden ouders hun kinderen weer in laten schrijven voor het nieuwe jaar. En zoals Letty (onderwijskracht van de Voices4Peru privéschool) het vertelde: “staat de privéschool van V4P goed bekend”.

* Er is regelmatig contact met Daniel Klopp betreffende plannen voor de toekomst; het contact met Lomas blijft het primaire aandachtsveld.

* Blij waren we met opnieuw een appeltaartactie van Antje (een enthousiaste donateur van onze stichting). Deze kanjer maakt zich sterk voor het werk van V4P Nederland.

* We hebben overleg met Daniel over de opzet van een “Adelaarsnest” (Eagle’s nest conferences retreat centre). Een huis waar mensen zich kunnen terug trekken voor reflectie, geloofsgesprek, pastorale hulp en toegerust worden. Nu en dan zullen kleine Christelijke conferenties worden georganiseerd. Het team dat zich hiermee bezig houdt zal bestaan uit het V4P-team, waaronder Letty, soms  aangevuld met enkele jeugdleiders van de jeugdkerk te Lomas en eventueel met een persoon die daar op vrijwillige basis zal zijn. Er zijn plannen voor een eerste conferentie in 2023. Om dit retraitehuis te financieren heeft V4P een website opgezet om verschillende zaken te verkopen, waarvan de stichting een percentage per verkocht item zal ontvangen.

* Er staat nog steeds een contact met een VMBO-school in Apeldoorn om een presentatie te geven, wat hopelijk een actie door hen tot gevolg mag hebben.

* We proberen nieuwe contacten te leggen voor presentaties en nieuwe acties.

* We blijven ook in het komende jaar de school in Lomas steunen.

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2021 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.

Wij gebruiken Cookies om uw surfplezier op onze website te vergroten.