Privacy

PRIVACYVERKLARING

Stichting Voices4Peru Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voices4Peru Nederland beschikt over  persoonsgegevens van u doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Voices4Peru Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief
  • u te kunnen bellen indien dit nodig is
  • u te informeren over acties

Hoe lang we gegevens bewaren

Voices4Peru Nederland  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

In kaart brengen websitebezoek

Voices4Peru Nederland  gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voices4Peru Nederland  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voices4perunederland@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door ú is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Voices4Peru Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Voices4Peru Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  met ons op: voices4perunederland@gmail.com.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.