Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2021

Het is opnieuw een moeizaam jaar geweest vanwege de corona-crisis. U snapt dat er voor ons weinig mogelijkheden zijn geweest om het werk in Peru fysiek bekend te maken. Maar we blijven vol goede moed doorgaan met het steunen van het werk van Voices4Peru (verder: V4P). Gelukkig konden we dankzij uw donaties onze steun aan de privéschool in Lomas voortzetten.

* Enorm blij waren we met een geweldige gift van de kringloopwinkel De Hofstad in de vorm van een cheque.

* We waren in staat om de school extra te steunen voor de kerst. Hierdoor kregen de scholiertjes chocolade bij het kadootje; er was grote dankbaarheid bij het onderwijzend personeel. Ook kregen de medewerkers een bonus voor de kerst (deze bonus is wettelijk verplicht).

* Vanaf januari konden ouders hun kinderen weer in laten schrijven voor het nieuwe jaar. En zoals Letty (onderwijskracht van de Voices4Peru privéschool) het vertelde: “staat de privéschool van V4P goed bekend”.

* Er is regelmatig contact met Daniel Klopp betreffende plannen voor de toekomst; het contact met Lomas blijft het primaire aandachtsveld.

* Blij waren we met opnieuw een appeltaartactie van Antje (een enthousiaste donateur van onze stichting). Deze kanjer maakt zich sterk voor het werk van V4P Nederland.

* We hebben overleg met Daniel over de opzet van een “Adelaarsnest” (Eagle’s nest conferences retreat centre). Een huis waar mensen zich kunnen terug trekken voor reflectie, geloofsgesprek, pastorale hulp en toegerust worden. Nu en dan zullen kleine Christelijke conferenties worden georganiseerd. Het team dat zich hiermee bezig houdt zal bestaan uit het V4P-team, waaronder Letty, soms  aangevuld met enkele jeugdleiders van de jeugdkerk te Lomas en eventueel met een persoon die daar op vrijwillige basis zal zijn. Er zijn plannen voor een eerste conferentie in 2023. Om dit retraitehuis te financieren heeft V4P een website opgezet om verschillende zaken te verkopen, waarvan de stichting een percentage per verkocht item zal ontvangen.

* Er staat nog steeds een contact met een VMBO-school in Apeldoorn om een presentatie te geven, wat hopelijk een actie door hen tot gevolg mag hebben.

* We proberen nieuwe contacten te leggen voor presentaties en nieuwe acties.

* We blijven ook in het komende jaar de school in Lomas steunen.

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2021 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.