Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2023

In het najaar kregen we een aanbod van een Franse organisatie om een aanvraag in te dienen voor eventuele financiering van projecten. Behalve de kerstviering 2023 in Las Las Lomas voor 450 kinderen mochten we nòg een aanvraag doen. De medewerkers van de school in Las Lomas en Rodo (voormalige rechter hand van Daniel Klopp) hebben de aanvraag opgesteld. De Franse organisatie heeft helaas niet kunnen helpen. Dit wegens de vele aanvragen van evenzo vele organisaties die een verzoek indienden. We wachten nog op het uiteindelijke antwoord.

Heel blij zijn we met de uitbreiding van de stichting met Wim en Janine, die zich op vrijwillige basis hebben gevoegd, om ons te helpen met kortdurende taken.

Er is regelmatig contact via internet met Letty, onderwijzeres en administratieve kracht van de school, en Rodo.

Van de kringloopwinkel De Hofstad te Apeldoorn mochten we opnieuw een geweldige gift ontvangen voor de financiering van het kerstfeest voor de jongeren in Las Lomas. Dit jaar werd dat voor 450 kinderen georganiseerd; vorig jaar was dat voor de helft van dit aantal. Het team in Las Lomas heeft een grote prestatie geleverd!

Wegens omstandigheden konden niet alle kinderen komen die uitgenodigd waren; zo bleven er 30 cadeautjes over. Rodo heeft deze in overleg met ons gegeven aan kinderen in de jungle. Hij vierde daar de feestdagen met zijn familie en heeft hun gevraagd om de warme chocolademelk en de hapjes te financieren. Zo hebben deze kinderen ook een mooi kerstfeest gehad.

Blij waren we met de gift van een familielid, dat giften voor Voices4Peru Nederland vroeg voor haar verjaardag. (Misschien een ideetje voor u?).

Ook dit jaar heeft Antje appeltaarten gebakken en appelsap gemaakt, waarvan de opbrengst voor onze stichting was. Dit heeft een mooie bijdrage opgebracht.

Ten behoeve van de privé-school van Voices4Peru doneren wij elke maand een bedrag als tegemoetkoming in de exploitatiekosten van de school. Dit jaar konden we in de maanden juli en december zelfs een dubbele bijdrage doneren. Alle medewerkers in Peru krijgen namelijk een bonus in die maanden. Dat is wettelijk geregeld.

In het najaar hebben we gesproken met de organisatie “Wilde Ganzen”. Dit was een kennismakingsgesprek en wellicht kunnen we in de toekomst een projectmatig beroep op hen doen.

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2023 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.