Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2020

Onze hoop en ons gebed zijn dat u, die dit leest, gevrijwaard bent gebleven van het corona-virus.

Hert corona-virus heeft – evenals in zo veel situaties in Nederland – een nadelig effect gehad op de donaties voor de stichting in Peru.

Gelukkig was het voor ons mogelijk in het begin van 2020 meerdere keren een presentatie te houden over het werk in Peru.

Onder andere bij de ouderenmiddag en de kindernevendienst van de Hofstad te Apeldoorn. Ook hadden we daar een boerenkool-buffet, waarvan de opbrengst bestemd was voor ons.

We zijn in Amstelveen geweest en als gevolg daarvan mochten we de opbrengst van twee collectes ontvangen.

En toen kwam het corona-virus ..….

Al onze donateurs hebben een extra nieuwsbrief gekregen over de situatie op de school in Peru. Er is een dramatisch tekort aan mensen, die een kind kunnen ondersteunen om zo een plekje op de privéschool van Voices4Peru te krijgen. En dat terwijl de kinderen van Las Lomas een schreeuwende behoefte hebben aan onderwijs. Het volgen van onderwijs geeft hun de mogelijkheid te ontsnappen aan de uitzichtloze situatie van een leven zonder werk, of uitzicht op het krijgen van werk.

Alle schoolmedewerkers deden en doen mee met het zoeken van nieuwe donateurs; zij blijven de lessen verzorgen die momenteel ook daar online worden verzorgd.

We hebben meerdere keren geld overgemaakt naar Peru, om zo veel mogelijk de tekorten te minimaliseren.

Het is een hard gelag voor Daniel en de medewerkers. Vanwege de coronabesmettingen moesten de activiteiten noodgedwongen stoppen: de school werd gesloten, de voetbaltraining in de “normale” vorm werd gestopt.

Dit betekende echter niet dat er helemaal niets gebeurde: de schoollessen werden digitaal verzorgd, evenals de bijeenkomsten van de jeugdkerk. De voetbaltrainingen vonden plaats op het strand, daar was meer ruimte. De kosten bleven echter.

We hebben eenmalig bijgedragen aan de universiteitskosten van een tiener; vanwege een misverstand dreigde deze tiener te moeten stoppen met zijn opleiding, omdat de betaling op zich liet wachten.

Ook hebben we een paar keer bijgedragen aan voedselhulp aan de armste families die bij het werk van Voices4Peru betrokken zijn.

Er wordt ernstig nagedacht over nieuwere vormen van ondersteuning van de jongeren door b.v. het organiseren van meerdaagse conferenties, toerustingen in een geheel andere omgeving, waarbij het programma wordt afgewisseld met ontspannende activiteiten. We zijn hierover in overleg

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2020 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.